Utfasning och substitution

Substitution är ett annat ord för utfasning. Detta innebär att:

  • Man så långt så möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människan eller miljön. 
  • Det bör och kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. 
Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.

Ladda ner guiden gratis