Riskbedömningar av kemikalier

  • Vad menar vi med riskbedömning av kemikalier?
  • En riskbedömning är en bedömning av risken att skadas när man arbetar med en kemisk produkt eller ett ämne som har bildats, en s.k. kemisk riskkälla
  • Med hjälp av våra app-baserade Chemical Manager kan du riskbedöma flera kemikalier samtidigt
  • Vår guide berättar kort om hur riskbedömning kan fungera

Fyll i formuläret nedan och få tillgång till guiden. Hur enkelt som helst. 

Ladda ner guide