Få ordning på kemikalierna


Kemikalier är en nödvändig del av vardagen på många arbetsplatser. Felaktig hantering av dessa kan ha allvarliga konsekvenser för både hälsa och miljö. Därför är det avgörande med god kunskap om vilka kemikalier som hanteras på din arbetsplats och väl genomarbetade rutiner för hur det ska gå till för att undvika olyckor.

Det första steget i förebyggande kemikaliehantering är att skaffa sig god översikt och kontroll. Det här görs genom att kartlägga vilka produkter på arbetsplatsen som kan utgöra en kemisk riskkälla och sammanställa information om dem. Sedan är det dags att bedöma vilka av kemikalierna som medför störst risk, dvs. där risken för en olycka är mest sannolik, samt hur allvarliga konsekvenserna av en sådan olycka skulle bli. Sist men inte minst gäller det att avgöra hur man bäst kan åtgärda de risker som identifierats och se till att det också blir gjort.

Det här kanske låter som en komplex uppgift, men faktum är att den inte behöver vara så omfattande. Med några enkla steg kan du få ordning på kemikalierna redan idag. Den här guiden hjälper dig.

Fyll i formuläret nedan och kom igång. 

 

Ladda ner guiden kostnadsfritt