Nedladdningsbar guide

Kemisk riskbedömning

Steg-för-steg-mall för kemisk riskbedömning

Den kemiska riskbedömningen är obligatorisk. Du måste göra det för alla processer där dina kollegor hanterar kemikalier eller farliga ämnen och material.

Enligt Arbetsmiljöverket är det nödvändigt att du beskriver 7 punkter: 

  1. Ämnenas och materialens farliga egenskaper
  2. Exponeringens grad, typ och varaktighet
  3. Omständigheterna kring arbetet med farliga ämnen och material, inklusive mängden
  4. Effekten av de förebyggande åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.
  5. Erfarenhet av företagshälsovårdsundersökningar (endast i vissa fall)
  6. Gränsvärden för yrkesmässig exponering
  7. Leverantörsinformation om säkerhet och hälsa 

Vi har gjort det enkelt för dig. Ladda ner vår steg-för-steg-mall för kemisk riskbedömning - och kom igång!

Ladda ner din kostnadsfria guide här

smartmockups_kyst85q2