Din ultimata guide till hantering av säkerhetsdatablad


Med den här guiden vill vi hjälpa dig att förbättra hanteringen av kemikalier och säkerhetsdatablad inom din organisation. Vi börjar med en introduktion till säkerhetsdatablad och den lagstiftning som styr dem på din arbetsplats. När vi har klarat av grunderna tittar vi närmare på de allra viktigaste åtgärderna för att bygga ett effektivt system för säkerhetsdatablad inom din organisation.

Den här guiden ger dig även en bättre förståelse för:
  1. Förordningarna CLP (The Classification, Labelling and Packaging Regulation) 
  2. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)
  3. Hur de påverkar din organisation?
  4. Vad man ska tänka på vad gäller kemikalieinspektion?
  5. Hur agerar man vid ett exponeringsscenario?
  6. Guiden ger dig ett bra grepp om säkerhetsdatablad och arbetsmiljöverkets regler och ramverk

 

Ladda ner din guide - kostnadsfritt