Nedladdningsbar guide

Hantering av säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad (SDB/SDS, safety data sheet) är ett dokument som enligt lagkrav ska finnas för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som ska innehålla information om säker hantering, användning, lagring och bortskaffande.

Varför är det viktigt med säkerhetsdatablad?
  • Säkerhetsdatablad är de absolut viktigaste informationskällorna om kemikaliens farliga egenskaper.
  • Säkerhetsdatabladen spelar också en viktig roll i processen bedömningen av kemisk hälso- och säkerhetsrisk.
Med den här guiden vill vi hjälpa dig att förbättra hanteringen av din kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad inom din organisation.

En bra grund att sprida kunskap om kemikalier inom din verksamhet! Laddda ner den idag >>

Ladda ner din kostnadsfria guide här

smartmockups_kosb5scb-3