Ladda ner guiden fysisk belastning som riskfaktor 


Vad kan arbetsgivaren göra för att minska den fysiska belastningen?
  • Arbetsställningar där man frekvent och under lång tid arbetar med böjd eller vriden bål, händerna över axelhöjd eller under knähöjd riskerar att försämra arbetstagarnas hälsa.

Fyll i formuläret och ladda ner guiden som hjälper dig att komma igång.