Så gör du en riskbedömning av kemikalier i fem steg

Riskbedömning uppfattas emellertid ofta som utmanande och tidskrävande. Riskidentifiering och bedömning är utgångspunkten för säker användning av kemikalier och det förebyggande arbetet av skador på arbetsplatsen. Få hjälp med svar på frågor som många ställer sig: 

  • Hur du gör en riskbedömning?
  • Vad ska kartläggningen ge svar på?
  • Vilka är de relevanta informationskällorna?
  • Vad behöver jag ta hänsyn till och hur skyddar jag mina medarbetare på bästa sätt? 

Svaren hitta du i denna guide. Fyll i formuläret nedan.

 

 

Ladda ner guiden kostnadsfritt