CLP-poster


Sedan 2012 har CLP-förordningen funnits för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. 

  • Sedan 1 juni 2017 behöver alla produkter som säjs i Sverige vara klassade enligt CLP-förordningen
  • Denna guiden kommer ge dig en överblick på vilka faror det finns och hur de CLP-märks
  • Du behöver också uppdatera säkerhetsdatablad och etiketter

Fyll i formuläret nedan och ta del av vår poster. 

 

Ladda ner guide