Nedladdningsbar guide

6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering

Många svenskar utsätts fortfarande för farliga ämnen på sina arbetsplatser. För att minska exponeringen och kemiska arbetsmiljörisker så mycket som möjligt finns det en omfattande lagstiftning som reglerar användningen av skadliga ämnen och kemiska produkter. Exempel på regelverk att följa är Arbetsmiljöverkets författningssamling: afs 2011 19 och afs 2014 43. 

I många företag kan åtgärder genomföras på ett ganska enkelt sätt för att hjälpa till att skydda de anställdas hälsa. En åtgärd är att ha en uppdaterad kemikalieförteckning.

I denna guide granskar vi 6 skyldigheter som du enligt lag är skyldig att göra för att säkerställa dina anställdas hälsa vid kemikaliehantering.

Ladda ner din kostnadsfria guide här

smartmockups_ksyp4v8n