GTIN-nummer

GTIN (Global Trade Item Number) används för att ge artiklar och förpackningar unika artikelnummer och finns i olika standarder. GTIN är numret som ligger till grund för en streckkod.
Lägger du in produktens GTIN-nummer i säkerhetsdatabladet, kan dina kunder enkelt hämta upp säkerhetsdatablad och skyddsblad via mobilen.

 

GTIN består av 14, 13, 12 eller 8 siffror. GTIN-8 är en nummerstandard för små produkter och artiklar med begränsat utrymme för en streckkod. GTIN-13 är den mest utbredda standarden för märkning, och GTIN-14 är nummerstandarden för produkter/artiklar som inte ska passera utgångskassorna i butik, t.ex. ytterförpackningar och pallar.

 

Läs mer om GTIN på GTINs egna sidor