Kostnadsfritt webbinarium

Framtidens arbetsplats är här - är du redo?

The Future of Work

Kostnadsfritt webbinarium

On-demand webbinarium

Våra nuvarande tankesätt, metoder och teknologiska applikationer svarar inte tillräckligt bra på problemen i dagens samhälle och på arbetsplatsen. Detta har COVID-19 påvisat.

I HMS-landskapet vänds blickarna mot en människocentrerad ledningsstil, var sociala utmaningar ställs i fokus.

Hur kommer det ökade fokuset på anställdas hälsa att påverka din organisation? Hur kan du förvandla dessa ändringar till en konkurrensfördel? Hur kommer distansarbete och ny teknologi att skapa en mera förenad och engagerad personal?

I detta webbinarium lär du dig från en av de mest framstående experter inom förändring och hållbarhet i arbetslivet. Vi lovar dig många intressanta diskussioner om bl.a. dessa ämnen:

  • Vilka är de fundamentala ändringarna på arbetsplatsen?
  • Hur kommer arbetsplatser att se ut och fungera efter pandemin?
  • Vad kommer att återvända till det normala?
  • Vad kommer att fortsätta efter pandemin?
  • Hur kommer ändringarna att påverka anställda, regelverk och organisationer?
  • Organisationers möjligheter att proaktivt trygga anställdas säkerhet och hälsa?
  • Organisationers möjligheter att proaktivt trygga anställdas, samhällets och miljöns välmående?

Vår talare

Anna Ryott_webinar_LP
Anna Ryott - Chairman, Summa Equity

Anna Ryott är en affärsaktivist med målet att göra världen till en bättre plats genom organisationer, kapital och kreativitet. Hennes professionella mål är att göra allt i hennes makt för att utrota fattigdom och strida mot klimatförändring genom hållbar verksamhet. Hon har en omfattande erfarenhet från företags- och civilsamhällesorganisationer.

Lisa Lindstöm_webinar_LP
Lisa Lindstöm, Ernst & Young

Lisa Lindstöm är grundare av innovation och designbyrån Doberman, nu en del av Ernst & Young. Hon är känd för att använda oortodoxa metoder i sitt arbete för att skapa hållbarhet inom design, innovation och kundupplevelser.

Thomas Ekman_webinar_LP-1
Thomas Ekman, Dustin

Thomas Ekman är VD och koncernchef för Dustin, en ledande IT -partner i Norden och Benelux. Han har fokus på hållbarhet och bygger på teknikens möjligheter att se hur företag och organisationer kan utvecklas och ligga i framkant.