Skräddarsydd kurs | Företagskurs | EcoOnline
Utbildning på plats, hybrid eller digitalt

Skräddarsydda kurser

shutterstock_1398132653
Utbildningar & workshops som anpassas till er verksamhet

Vi kan erbjuda allt från korta, digitala introduktioner för ett 50-tal deltagare till två-dagars workshop på plats. Ett alternativ är ett hybridupplägg, dvs att kombinera ett digitalt kurstillfälle med en fysisk träff hos er eller hos oss.

Teman på populära kurser är:

  • Kom igång med Chemical Manager
  • Kemikalielagstiftning
  • Fördjupande kunskap om riskbedömning av kemiska riskkällor
  • Hur du implementerar ett HMS verktyg effektivt!

Ta kontakt med oss på Utbildningar - teamet här på EcoOnline som ser till att ni får ett förslag på en skräddarsydd kurs.

EmelieA_
Emelie Apell

Emelie har en kemiexamen vid Stockholms universitet och brinner för att utbilda och informera EcoOnlines kunder i kemikaliehantering. Efter 5 års kundvård på EcoOnline har Emelie kunskap om de flesta utmaningar som kunderna stöter på i sitt kemikaliearbete och dess lösningar. Med sin kreativa och positiva energi levererar Emelie givande workshops.  

KarinK
Karin Källström

Karin har sin bakgrund inom både kemi och miljö och har de senaste åren stöttat verksamheter i deras arbetsmiljöarbete. Karins specialitet ligger i att skapa säkerhetsdatablad och har erfarenhet av både GHS och CLP. På EcoOnline arbetar Karin som produktspecialist med våra verktyg ALMEGO och Chemical Manager.
Karin brinner för sina kunder och finns alltid där som hjälpande hand!

Speakers Helena Lignell
Helena Lignell

Helena arbetar som produktspecialist inom HMS på EcoOnline och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i stora och små bolag, privata och kommunala. Under de senaste 15 åren har Helena supporterat chefer i arbetsmiljörelaterade frågor och även utbildat inom Bättre arbetsmiljö - BAM. Helenas arbete på EcoOnline innebär att hjälpa våra kunder att säkerställa att deras HMS-arbete speglas i våra digitala verktyg.

Speakers Emma Holmberg
Emma Holmberg

Emma har under hela sitt yrkesliv arbetat med kemikaliesäkerhet och kemikalielagstiftning på olika sätt. Hon har lång erfarenhet av utarbetande av säkerhetsdatablad och märknings-information och av att stötta verksamheter i sin kemikalie- och farligt gods-hantering. Emma har varit på EcoOnline i många år i olika roller, både inom utbildning och produktutveckling, och är nu en av våra produktspecialister inom Chemical Manager och ALMEGO. Våra produkter kan hon utan och innan och tycker mycket om att hjälpa våra användare att få ut det bästa av dem!

MariaP
Maria Pettersson

Maria är miljövetare och har erfarenhet inom utbildning och miljöledningssystem. Efter sex år på EcoOnline har hon goda kunskaper om verksamheters praktiska kemikaliearbete och hur EcoOnlines produkter underlättar i dessa processer. Maria är produktspecialist för Chemical Manager och vårt system för utbildningar och e-learning Learning Manager. Maria brinner för att underlätta verksamheternas förbättringsarbete!