Våra företagsinterna utbildningar passar perfekt för verksamheter som vill utbilda både de som kan komma i kontakt med kemikalier på arbetsplatsen och de som hanterar säkerhetsdatablad och kemikalieförteckningen. Kursen genomförs på plats hos verksamheten och det finns utrymme för att utforma kursen efter egna önskemål och behov.

Utbildningen genomförs vanligen i två delar:

  • Genomgång av grundläggande lagkrav kring kemikaliehantering och kemikaliedokumentation samt en guidning runt i systemet.
  • Administration av systemet där vi bland annat tittar på hur man skapar platser och lägger till produkter, lägger till egen information, gör riskbedömningar och får fram listor och rapporteringsunderlag. Vi arbetar i ett demo-system eller direkt i ert eget.

Under den första delen brukar en större andel av personalstyrkan vara med. Det kan vara nyttigt även för de som inte administrerar systemet att dels lära sig hitta informationen och dels få förståelse för grundläggande lagkrav och varför vissa rutiner och åtgärder måste följas.

 

Kontakta oss så bygger vi ihop en utbildning som passar just er.