Vår app-baserade kemikaliehanteringssystem

- effektiviserar kemikaliehantering i kommersiella, kommunala och privata fastigheter.

Hand holding smartphone with hand drawn media icons and symbols concept

Smidigare och säkrare kemikaliehantering

Inom förvaltning av kommersiella, kommunala och privata fastigheter fattas viktiga beslut om anläggningars kemikaliehantering varje dag. Vår app-baserade lösning för kemikaliehantering hjälper dig som förvaltningschef, kvalitetschef eller miljöchef att fatta rätt beslut och säkerställa att ni som fastighetsförvaltare efterlever kemikalielagstiftning. Ett snabbt och effektivt sätt att skydda personalen och spara tid och resurser på samma gång.

  • Vår mobilvänliga kemikaliehanteringssystem gör kemikaliehantering säkrare för vaktmästare och fastighetsskötare.
  • Gör det enkelt att samla och hålla ordning på nödvändig dokumentation
  • Kopplad till Nordens största databas med uppdaterade säkerhetsdatablad
  • Spara tid, resurser och skydda personalen

Framtidens fastighetsförvaltning är här. 

Läs vår korta guide om riskbedömning

Ladda ner "Riskbedömning i fem steg" genom att fylla i formuläret till höger. Det är en god start på vägen till en säkrare kemikaliehantering, vi lovar.  Dessutom har vi en hel plattform som hanterar alla dina HMS-ansvar.

Slipp behovet av att jonglera flera olika system och få tillgång till de mest innovativa och lättanvända lösningarna för kemisk hantering och EHSQ-frågor.

Ladda ned vår guide

wrt_linie_p1795_pos-(2)-1
"Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment." 

Ann Pedro, Kvalitetsansvarig, Würth Svenska AB

Hantera dina kemikalier inom fastighetsförvaltning

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Kontakta Oss Idag
Caroline-900x900

Caroline Larsson

Product Manager, EcoOnline