Dokumentera medarbetares exponeringar av farliga ämnen

Med Exposure dokumenteras medarbetare som utsätts för exponering av farliga ämnen vilket kan innebära en risk för deras ohälsa.

Varje år inträffar i Sverige cirka 500* arbetsrelaterade dödsfall i cancer. Personer som arbetar inom bl.a. bygg, anläggning och betong har en ökad risk för att få cancer jämfört med den övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd risk att få cancer är motorreparatörer, brandmän, svetsare och lastbilschaufförer. Anledningen är att de exponeras för cancerframkallande ämnen.

Det är inte ovanligt att det tar ca 20–30 år från exponering till man blir sjuk i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och bestående hälsoskador finns lagkrav på exponeringsregister.

Exponeringsmodulen är enkel att använda och ger anställda, arbetsgivare och företagshälsovården detaljerade uppgifter om de farliga ämnen som arbetstagare har exponerats för.

Registrera enkelt information om de exponeringar som dina medarbetare utsätts för. Mobilappen gör det ännu enklare för den enskilda medarbetaren att registrera exponeringar i realtid.

Se till att dina anställdas personuppgifter lagras säkert och i enligt med lagen.

Viktiga funktioner:

  • Förebyggande – undvik att din kollega drabbas av cancer
  • Finns som mobilapp som förenklar registreringen av exponeringar
  • Enkel att använda
  • Exponeringsregister som ger dig översikt över alla exponeringar

Tilläggsprodukt till:  Chemical Manager

 

*Siffran om antal cancerfall i Sverige: Arbetsmiljöverket rapport 2010:3, Nurminen och Karjalainen 2001, Rushton et al.2010