Exponeringsregister

Arbetsgivare har skyldighet att föra register över arbetstagare som utsätts för cancerogena och mutagena kemikalier. Registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom, därför ska registret bevaras i 40 år efter det att exponeringen skedde.

 

Läs om hur EcoOnlines exponeringsregister hjälper dig att hålla koll på arbetstagare som utsätts för kemikalier som kan orsaka allvarliga sjukdomar över tid.