Med coronaviruset uppstår en helt ny risk. Det påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Hur ska företag kunna hantera den nya riskbilden effektivt? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta upprätthålla en säker arbetsplats under en tid med kontinuerligt informationsflöde?

Tillbaka till nyhetsöversikten
Published
6. april 2020

EcoOnline har digitala lösningar för att hantera arbetsmiljöarbetet. För att göra det lättare för företag att anpassa sig till en ständigt föränderlig situation har EcoOnline uppdaterat sitt system Safety Manager, med anpassade mallar och checklistor för coronavirus-pandemin. Dessutom har företaget beslutat att ge bort Safety Manager kostnadsfritt under de kommande fyra månaderna. Erbjudandet gäller fram till den 30 april.

– EcoOnline vill gärna hjälpa företag under denna krävande tid, och mer än någonsin är det viktigt att så många företag som möjligt har tillgång till enkla verktyg som hjälper dem att minska risken och skydda anställdas hälsa och säkerhet. Genom att göra Safety Manager tillgänglig kostnadsfritt under fyra månader hoppas vi att vi kan stödja arbetet med att upprätthålla trygga arbetsplatser, säger Göran Lindö, CEO för EcoOnline Group.

Läs mer: EcoOnline övervakar noga utvecklingen av coronaviruset och har skapat en sida med relevanta tips och tricks.

Coronaviruset – Nya digital checklistor i Safety Manager ska hjälpa företagen att säkra arbetsmiljön

EcoOnlines produkt- och utvecklingsteam har arbetat hårt för att göra relevanta mallar och checklistor tillgängliga i Safety Manager. Systemuppdateringen inkluderar:

Checklista för Covid-19: Använd checklistan för att undersöka det nya coronavirusets (Covid-19) påverkan på arbetsmiljön. Den tar upp smittrisker och hantering av sjukdomen covid-19. Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten.

Rapportmall för smitta: Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön. Med denna mall kan de anställda rapportera incidenter relaterade till fall av smitta. Antingen som verifierad smitta eller risk för exponering av smitta. I mallen kan man också lägga till information om ökad risk för smitta samt förbättringsförslag för att minska risken för exponering.

«Arbeta tryggt hemifrån»: Använd checklistan för att undersöka att arbetsplatsen hemma är bra med avseende på ergonomi och säkerhet. Checklistan skickas digitalt i Safety Manager till alla anställda för uppföljning av arbetsmiljön hemma.

För en trygg arbetsplats – i dag och i morgon

Med de många och snabba förändringarna vi står inför idag kan det vara utmanande att anpassa sig till en ny verklighet. En förutsättning för att lyckas upprätthålla en systematisk och effektiv arbetsmiljö är endast möjlig genom att upprätthålla och samtidigt implementera nya rutiner och processer.

Enligt Lindö, bör inte företags tillfälliga svåra ekonomiska situation just nu, ske på bekostnad av hälsa och säkerhet. Detta var ett viktigt skäl till att kostnadsfritt ge bort Safety Manager under de kommande fyra månaderna.

– EcoOnline är här för att stödja dig, även i dessa osäkra tider. Vi är ett företag som ägnar sig åt att skydda människor och miljö och vi anser att det är vår plikt att hjälpa till i en svår tid.

Kostnadsfri åtkomst inkluderar alla funktioner i Safety Manager. Safety Manager har smarta och flexibla funktioner som effektiviserar och underlättar både implementering, hantering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder. I Safety Manager finns bl.a. dessa moduler:

  • Tillbud och olyckor
  • Riskbedömningar
  • Revisioner/skyddsronder
  • Rapporter

Dessutom är Safety Manager det enda arbetsmiljöverktyget på marknaden med en så kallad Smartforms-modul, för att enkelt skapa checklistor, mallar, formulär utifrån verksamheters egna specifika behov.

När den kostnadsfria provperioden är över har du inga förpliktelser gentemot EcoOnline. Erbjudandet gäller fram till den 30 april.