Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö får pris för sitt effektiva och gedigna kemikaliearbete

EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar goda resultat.

EcoOnline Award lyfter fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar, har en strategi för substitution och gör detta i Chemical Manager. Chemical Manager är ett verktyg för kemikaliedokumentation och kemikaliehantering för att skapa en säker arbetsplats. Priset består av en vacker glasdroppe och delas ut under EcoOnlines årliga konferens, Miljö- och Kemidagarna.

Årets vinnare

Vinnaren av Ecoonline Award 2019 är Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB med motiveringen:

”Vinnaren av EcoOnline Award 2019 har visat att med ett stort internt engagemang kan många kemikalievinster åstadkommas. Genom att samordna företagets övergripande kemikaliehantering har ett gemensamt arbetssätt införts med hjälp av kemikalieombud. Bättre kontroll på vilka kemikalier som används, genomförda riskbedömningar och minskat antal kemikalier i verksamheten är några av vinsterna.

Utöver detta har man skapat en medvetenhet hos personalen om farliga kemikalier för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Det är med stor glädje vi utser Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB till årets vinnare!”

EcoOnline fick äran att dela ut priset till Eva Bastmo och Ann-Christin Abrahamsson som är hållbarhetsutvecklare på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (ESEM).

ESEM har jobbat målmedvetet och strukturerat för att vara där de är idag. Eva Bastmo är driftig och målmedveten samt har gjort ett gediget arbete med att utbilda sina kollegor. Hon har ett engagerat och skickligt team med hållbarhetsutvecklare, miljösamordnare och kemikalieombud.

Eva Bastmo tar också hjälp av EcoOnlines support och sin kundansvariga. Hon utbildar sig genom EcoOnline för att hålla sig uppdaterad och kan på så sätt utnyttja verktygen och funktionerna till fullo.

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

EcoOnline AB

EcoOnline AB arrangerar varje år en konferens som heter Miljö- och Kemidagarna. Under konferensen kan du träffa andra som arbetar med liknande frågor, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar och praktiska fall. Forskare, myndigheter och näringsliv ger olika infallsvinklar under samma tema.

Vill du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2020? Skicka din motivering till: info.se@ecoonline.com