Easy Learn – appen som gör inlärning till en lek

Spelbaserad inlärning har bevisats ha stor påverkan på både engagemang och lärande. Med Easy Learn kan alla medarbetare spela och uppnå en förbättrad säkerhetskultur - tillsammans.

Människor lär sig bäst genom att spela

Det finns en anledning till att de första åren i ett barns liv handlar om att spela spel. Spel är nämligen det enklaste sättet för alla att lära sig, och därmed det mest effektiva sättet att få den kunskap som du behöver för att överleva här i livet. Men få vuxna inser att principen att lära via lek gäller hela livet!

 

Denna gamla sanning framhålls i en ny studie gjord av Attensi: upp till 95% av alla IT-användare säger att spel var vägen för dem att lära sig använda IT-system. Därför har vi utvecklat spel för att göra inlärning om säkerhet och kemikaliehantering både kul, inspirerande och engagerande.

 

Med appen Easy Learn kan du tävla med dina kollegor för att förbättra företagets säkerhetskultur. Testa dina kunskaper och starta en tävling med dina kollegor för att få alla engagerade i organisationens säkerhetsarbete.

Nio spelmoduler

Varje spelmodul ger kunskap om säkrare kemikaliehantering. Spelen tillhandahåller detaljerad information om bl.a. säkerhetsdatablad, riskbedömningar och substitution. För varje spel finns det ett flertal frågor att besvara – och du får omedelbart veta om ditt svar är rätt eller fel.

Att komma igång kunde inte vara enklare:

  1. Logga in i Chemical Manager och registrera ditt mobilnummer under ”inställningar”
  2. Ladda ner appen ”Easy Learn” från App Store eller Google Play
  3. Logga in i appen med ditt mobilnummer, välj ett spel och starta tävlingen. Lycka till!

Viktiga funktioner:

  • Spelbaserad inlärning, få ökad kunskap tillsammans
  • Nio olika spelmoduler
  • Bidrar till en förbättrad säkerhetskultur genom ökat engagemang

Tilläggsprodukt till:  Chemical Manager