Distributör

En distributör (återförsäljare) är en fysisk eller en juridisk person som är etablerad inom EU, och som för en tredje part lagrar och släpper ut ett ämne, antingen som ett rent ämne eller en beredning som innehåller ämnet.

Distributören är enligt REACH bland annat skyldig att:

  • Tillhandahålla säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ett kemiskt ämne, en blandning eller en vara som innehåller vissa ämnen
  • Se till att informationen i säkerhetsdatabladen och annan information till mottagaren uppdateras
  • Kommunicera ny information om farliga egenskaper och lämpliga riskhanteringsåtgärder till nästa aktör eller distributör uppåt i distributionskedjan

Läs om hur publiceringslösningen Publisher hjälper dig att uppfylla kraven för att utarbeta, uppdatera och distribuera säkerhetsdatablad.