Stoppa pandemin: säkerhet och hälsa på jobbet kan rädda liv

Den 28 april 2020 uppmärksammas säkerhet och hälsa på jobbet och i år är det främst fokus på att bekämpa COVID-19 för regeringar, arbetsgivare, arbetare och hela samhällen. Genom att fokusera på hur man kan hantera utbrott av infektionssjukdomar på jobbet kan vi tillsammans minska spridningen.

De internationella arbetsorganisationen (ILO) har i år fokuserat World Safety and Health at Work Day kring att hantera utbrottet av infektionssjukdomar på jobbet.

Coronaviruset fortsätter att påverka arbetslivet och många verksamheter runt om i världen står inför stora utmaningar, nya risker och ökade krav på att hantera ett konstant flöde av information. Syftet med denna artikel och denna dag är att främja dialog om säkerhet och hälsa på jobbet och särskilt under pandemin. ILO använder denna dag för att öka medvetenheten om implementationen av säkerhetsrutiner och -processer på arbetsplatser och den roll som HMS-personal har.

ILO har släppt flera guider för att hjälpa verksamheter “In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work”.

EcoOnline är här för att stödja organisationer, även under dessa osäkra tider. Vi är ett företag som är engagerade i att ”Protecting people and the environment” i allt vi gör. Vi har också utökat vårt erbjudande och du kan nu testa HMS-verktyget Safety Manager under 4 månader istället för 2 veckor för att hjälpa arbetsplatser under denna utmanande tid.

Testa Safety Manager här

Läs mer

 

EcoOnline arbetar med integritet, respekt och ambition för framtiden. Genom att erbjuda vår Safety Manager under en längre period vill vi hjälpa verksamheter att uppfylla sina åtaganden gentemot sina anställda. Vi vill också hjälpa er hålla anställda och verksamheten säkert både idag och imorgon.

Vårt utvecklingsteam har arbetet hårt för att bygga aktuella mallar och checklistor inom Safety Manager för att göra det möjligt för användaren att få ut mesta möjliga av erbjudandet.

Här är några av systemuppdateringarna som gjorts i Safety Manager för att hjälpa dig att hantera risken för COVID-19:

  • Checklista för Covid-19: Använd checklistan för att undersöka det nya coronavirusets (Covid-19) påverkan på arbetsmiljön. Den tar upp smittrisker och hantering av sjukdomen covid-19. Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Rapportmall för smitta: Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön. Med denna mall kan de anställda rapportera incidenter relaterade till fall av smitta. Antingen som verifierad smitta eller risk för exponering av smitta. I mallen kan man också lägga till information om ökad risk för smitta samt ge förbättringsförslag för att minska risken för exponering.
  • ”Arbeta tryggt hemifrån”: Använd checklistan för att undersöka om arbetsplatsen hemma har goda arbetsförhållanden med avseende på ergonomi och säkerhet. Checklistan kan skickas digitalt, via Safety Manager, till alla anställda för uppföljning av arbetsmiljön vid distansarbete.

Vi fortsätter att tillhandahålla de bästa tjänsterna för dig och skydda människors hälsa. Kontakta oss för mer information.