Datablad eller SDS / SDB

Datablad eller SDS (Safety Data Sheet)/ SDB (Säkerhetsdatablad) och används ofta som en förkortning eller ett annat ord för säkerhetsdatablad.

Ett säkerhetsdatablad innehåller viktig information om kemikalien så att användarna vet hur de ska skydda sig själva och miljön mot oönskade skador.

Läs mer om säkerhetsdatablad