CLP: Klassificering, märkning och förpackning

CLP är en förordning som omfattar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

Senast den 1 december 2010 måste företagen ha klassificerat enligt CLP när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 när det gäller blandningar.

Införandet av CLP medför att riskfraser och skyddsfraser ska ersättas med faroangivelser (talar om på vilket sätt produkten är farlig) och skyddsangivelser (talar om hur man skyddar hälsa och miljö). CLP medför även att de orangefärgade farosymbolerna ska bytas ut till de röd- och vitfärgade faropiktogrammen.

Läs mer om våra CLP-anpassade lösningar