Tillbaka på arbetsplatsen: en sammanfattande guide

EcoOnline Blogg

Är du en av de många som har återvänt eller snart kommer att återvända till din arbetsplats? Eller är du en av dem som kommer att fortsätta arbeta hemifrån ett tag till? Oavsett vilket är det viktigt att vara medveten om de särskilda riktlinjer som gäller för arbetsmiljön under covid-19-situationen.

Det är även sedan tidigare arbetsgivarens ansvar att de anställdas arbetsmiljö är säker, men med covid-19 har alla arbetsgivare fått ett ökat ansvar, och för många innebär detta ett nytt område att fokusera på. För att förhindra potentiell smittspridning, har alla arbetsgivare behövt göra en bedömning kring hur riskerna ser ut på arbetsplatsen. När fler och fler väljer att gå tillbaka till sina arbetsplatser är riskbedömningar ett effektivt sätt att få överblick på säkerheten. Detta gör att man är bättre rustade för att vidta åtgärder som kan hjälpa till att skydda personal och i slutändan rädda liv.

Ny risk kräver nya bedömningar

Är ditt företag tillräckligt rustat för att bedöma riskerna i samband med covid-19? För att göra det enkelt att börja har vi har skapat en enkel guide som innehåller några av de saker du bör tänka på när det gäller spridningen av covid-19.

Kika på vad du behöver inför en riskbedömning.

Återvänd till arbetsplatsen på ett säkert sätt

Många myndigheter, liksom vissa i den privata sektorn, har anpassat sin verksamhet under covid-19 utbrottet genom att jobba hemifrån. Nu behöver många kontor som har varit nedstängda under denna period ändra sina rutiner och anpassa sig till social distansering och andra viktiga metoder för att hindra smittspridningen.
Det är stora skillnader mellan olika arbetsplatser och därför bör alla fundera över just sin situation. Därför vill vi än en gång lyfta riskbedömning som ett viktigt verktyg under en tid som denna.

ILO (internationella arbetsorganisationen) har publicerat en guide som riktar sig till arbetsgivarna och som beskriver hur man kan återgå till arbetet på ett säkert sätt. Vi har fördjupat oss i de olika avsnitt som varje arbetsgivare behöver tänka på.
Hygienåtgärder är extremt viktiga för att stoppa spridningen av covid-19-viruset. Att man ska tvätta händerna noggrant och regelbundet har blivit FHM:s mantra, men det finns även andra åtgärder som man bör överväga att införa:

 • Handhygien är oerhört viktigt för att förebygga spridningen av covid-19-viruset. Se till att de anställda har möjlighet att tvätta händerna ordentligt och regelbundet med tvål och vatten.
 • Andningshygien – Påminn de anställda om behovet av att hosta eller nysa i en pappersservett, näsduk eller i armbågsvecket och att slänga de använda pappersservetterna efteråt.
 • Städning och rengöring av arbetsplatser, arbetsutrustning och faciliteter – Upprätta protokoll för den dagliga städningen för att säkerställa att arbetsplatsen, arbetsstationer, utrustning och faciliteter är rena och välstädade. Vid rengöring, var extra uppmärksam på ytor som berörs mycket/högtrafikerade områden. Dessa kan omfatta: matsal, omklädningsskåp/omklädningsrum, korridorer, rökområden, delade skrivbord och tangentbord, varuautomater, dörr- och fönsterhandtag, ledstänger, strömbrytare, hissknappar, toalettdörrar, handfatskranar, tvålpumpar, kontrollpaneler/knappar på apparater och maskiner, t.ex. skrivare, verktyg som används ofta osv.

Ventilation

Ventilera arbetsplatsen ordentligt med mekanisk eller naturlig ventilation (mellan eventuella skift och med jämna mellanrum under dagen).

 • Se till att ventilationen alltid fungerar på toaletterna. Instruera dem som vistas i byggnaden att stänga toalettlocket innan de spolar.
 • Säker ventilation med utomhusluft. Ställ in luftbehandlingsaggregaten på att cirkulera med 100 % utomhusluft.
 • Se till att vädra regelbundet genom att öppna fönstren i byggnader med mekanisk ventilation.
 • Inspektera värmeåtervinningsutrustningen för att säkerställa att eventuella läckage är under kontroll.
 • Använd inte egna fläktar som kan sprida viruset.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning kan omfatta kirurgiska ansiktsmasker och andningsskydd, engångshandskar, skyddsglasögon/skydd mot ögonstänk och engångsoveraller. Icke-medicinska masker klassas inte som personlig skyddsutrustning, däremot kan det förhindra att personer som har infekterats med covid-19 sprider infektionen när de pratar eller hostar.

Åtgärder att tänka på: från hemmet till arbetsplatsen

 • Innan du lämnar hemmet –Instruera anställda med eventuella symtom på covid-19 (feber, torrhosta, halsont, andfåddhet, huvudförkylning t.ex. rinnsnuva eller nysningar, förlust av luktsinnet) att stanna hemma, kontakta sin vårdcentral eller ringa sjukvårdsupplysningen på 1177, och följa deras råd.
 • Transport till och från arbetet –Vid kortare avstånd, uppmuntra de anställda att gå eller cykla till jobbet. Uppmana de anställda att undvika kollektivtrafiken, speciellt i rusningstid. Rekommendera de anställda som måste åka kollektivt att följa transportföretagens instruktioner. I samband med detta bör man överväga att tillhandahålla ytterligare parkeringsplatser om fler väljer att ta bilen till jobbet.

Åtgärder att överväga: innan du går in på arbetsplatsen

 • Symtomscreening (t.ex. temperaturtagning) –Kontrollera vad lagen eller bestämmelser och riktlinjer från relevanta myndigheter säger om policyer för symtomscreening.
 • Registrering av in- och utpassering –Minimera antalet personer som besöker företagets lokaler (som en grundregel ska personer som inte är direkt involverade i företagets verksamhet inte gå in).
 • Undvik trängsel vid in- respektive utpassering –Uppmana de anställda att hålla avstånd till varandra och vidta smittspridningsbegränsande åtgärder vid in- och utpassering. Använd hjälpmedel som golvmarkeringar, band eller fysiska barriärer.
 • Främjande av goda hygienvanor –Sätt upp affischer som påminner anställda att tvätta händerna när de kommer till jobbet.

Åtgärder att tänka på: på arbetsplatsen

 • Omklädningsrum – Inför en begränsning för hur många som får vistas i omklädningsrummen samtidigt för att säkerställa tillräckligt avstånd mellan anställda.
 • Toaletter – Påminn anställda om att tvätta händerna före och efter toalettbesök och att följa kraven på fysiskt säkerhetsavstånd så långt det är möjligt.
 • Matsal och vilorum/rastutrymmen – Matsalar/vilorum bör hanteras på samma sätt som omklädningsrum. Begränsning av hur många som kan vistas under ett och samma tillfälle samt att man säkerställer avstånd mellan anställda.
 • Arbetsutrustning – Instruera anställda att bara använda sina egna verktyg eller de som företaget tillhandahåller.
 • Kontaktloggar – Överväg att upprätta en kontaktlogg.

Åtgärder att överväga: när du lämnar arbetsplatsen

Påminn alla anställda om att tvätta händerna innan de lämnar arbetsplatsen. Försök sprida ut tiderna för hemgång så mycket som möjligt för att undvika trängsel.

Som punkterna ovan visar finns det mycket man behöver tänka på. Lyckligtvis finns det digitala HSE-lösningar som gör det enkelt att skapa och dela checklistor, genomföra riskbedömningar och hålla kontakten med de anställda, och inte minst – dokumentera att allt görs enligt lagkraven och för de anställdas bästa.

För att hjälpa så många företag som möjligt i dessa svåra tider erbjuder EcoOnline vårt EHS-verktyg. Verktyget innehåller bland annat en anpassad checklista för att underlätta skydd och kontroll av risker under covid-19 pandemin. 
New call-to-action

 

Åtgärder att överväga: när du lämnar arbetsplatsen

Även om fler och fler väljer att återgå till sina arbetsplatser är det också många som väljer att fortsätta jobba hemifrån av olika anledningar.

För att säkerställa att arbetsmiljökraven på arbetsplatsen följs är det viktigt att se till att bra metoder för riskbedömning införs.

Läsa vår blogg om vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Avslutningsvis vill vi ge dig som jobbar hemifrån några tips:

 • Gå upp tidigt, den tid du brukar, som om du skulle gå till jobbet. Att bibehålla denna morgonrutin kan öka produktiviteten och bidra till en ökad känsla av normalitet.
 • Klä dig som om du ska till jobbet, så att du känner dig presentabel om du deltar i en videokonferens.
 • Om du, i likhet med många andra, behöver kombinera både hemmakontor och barnomsorg, dela då upp dagen och skapa förutsägbarhet för både dina barn och kollegerna.
 • Planera din arbetsdag inklusive raster i förväg. Det är viktigt att införa tydliga ”öppettider” även för hemmakontoret.
 • Se till att göra lunchrasten till dagens lilla höjdpunkt – ät inte vid skrivbordet!
 • Håll ordning och reda vid din arbetsplats.
 • Skapa en ”att göra-lista” för veckan, för att behålla fokus och produktivitet.

Lycka till! :)

Publicerat
18. September 2020