EcoOnline 

Skriven av experter inom HMS och kemikaliehantering.

På vår blogg skriver vi om ämnen inom hälsa, miljö, säkerhet och kemikalier. Vårt mål är att du ska hitta inspiration, men också användbara tips om hur du skapar en säkrare arbetsplats.

| Kemikaliesäkerhet
Säkerställ en säker kemikalieförvaring

Allt arbete är förenat med vissa risker, och i en del verksamheter utgör kemiska risker en väsentlig del av dem. En god...

| Kemikaliesäkerhet
Hur en norsk stad tar ledningen vid minskning av kemikalier och klimatpåverkan

Ledarna i Porsgrunns kommun, som representerar ett av Norges största industridistrikt, har som mål att minska sin...

Kostnadsfria webbinarier

Välkommen att delta på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Anmäl dig enkelt här
| Kemiska arbetsmiljörisker
Vad är en kemisk arbetsmiljörisk? Håll koll på dessa AFS

I föreskriften specificeras kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med avseende på kemiska risker och kemisk...

| Kemikaliesäkerhet
Hur blir kemikalier klassade för CMR?

Ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena eller reprotoxiska kallas förkortat för CMR. Har du arbetat mycket...

Mer artiklar