EcoOnline 

Skriven av experter inom HMS och kemikaliehantering.

På vår blogg skriver vi om ämnen inom hälsa, miljö, säkerhet och kemikalier. Vårt mål är att du ska hitta inspiration, men också användbara tips om hur du skapar en säkrare arbetsplats.

| Kemikaliehantering
Kemikalielagstiftning i förändring

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och...

| Kemikaliehantering
Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats

Kemikalier och farliga ämnen finns överallt omkring oss, både i våra hem och på arbetsplatsen. Vilka...

Kostnadsfria webbinarier

Välkommen att delta på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Anmäl dig enkelt här
| Kemikaliehantering
Riskbedömning av kemikalier - det här bör du veta

Risker för ohälsa eller olycksfall finns i princip på alla arbetsplatser. I Arbetsmiljölagen finns lagkrav på att dessa...

| Kemikaliehantering
Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ni...

| Kemikaliehantering
5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier på din arbetsplats. Men vad händer om man väljer att inte jobba med...

| Kemikaliehantering
Så blir du proffs på substitution

Att erbjuda en säker arbetsplats för både medarbetare och miljön är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, och en som...

| Kemikaliehantering
Kemikaliesäkerhet - Jobbar ditt företag med de rätta verktygen?

Att ha en god hälso- och säkerhetskultur i verksamheten är mycket viktigt. För att arbetstagarna ska kunna arbeta på...

| Kemikaliehantering
Så får du ordning på kemikalierna

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser och eftersom en kemikalieolycka kan ha allvarliga konsekvenser...

Mer artiklar