EcoOnline 

Skriven av experter inom HMS och kemikaliehantering.

På vår blogg skriver vi om ämnen inom hälsa, miljö, säkerhet och kemikalier. Vårt mål är att du ska hitta inspiration, men också användbara tips om hur du skapar en säkrare arbetsplats.

Articles about Faropiktogram

| CLP-förordningen
Farosymboler och faropiktogram - ha koll på faromärkningen

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

Mer artiklar