Är du redo inför årsskiftet?

Från och med 1 januari 2023 sker fem viktiga förändringar och den här artikeln guidar dig rätt, så du vet vilka avsnitt i ett säkerhetsdatablad som berörs. Alla nuvarande säkerhetsdatablad behöver med andra ord ses över innan året är slut.

Från och med 1 januari 2023 sker fem viktiga förändringar och den här artikeln guidar dig rätt, så du vet vilka avsnitt i ett säkerhetsdatablad som berörs. Alla nuvarande säkerhetsdatablad behöver med andra ord ses över innan året är slut.

5 viktiga förändringar av säkerhetsdatablad

Den 1 januari 2021 ändrades bilaga II till REACH, som beskriver kraven för sammanställning av
säkerhetsdatablad, genom förordning (EU) 2020/878. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari
2021 men infördes med en övergångsperiod som avslutas sista december i år.

Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls efter årsskiftet måste uppfylla de nya kraven för sammanställning av säkerhetsdatablad.

Om du inte redan har börjat uppdatera dina säkerhetsdatablad är det hög tid att göra det för från och med 1 januari 2023 måste säkerhetsdatabladen följa det nya formatet.

SE SDS New Year UK info

1. Ökade krav ställs på information om ingående ämnen i avsnitt 3 -Sammansättning/information om beståndsdelar. Om tillgängliga ska uppgifter om specifik koncentrationsgräns,
multiplikationsfaktorer samt uppskattad akut toxicitet för anges för respektive ämne.

2. Nya och förtydligande krav gällande information som ska anges i avsnitt 9 - Fysikaliska
och kemiska egenskaper.

3. Information om eventuella hormonstörande egenskaper ska anges i avsnitt 11 och 12 –
Toxikologisk- respektive Ekologisk information.

4. Krav på att ge information om nanoformer av ämnen och hur dessa ska hanteras på ett säkert
sätt tillkommer.

5. UFI (Unique Formula Identifier) för blandningar (som tagits fram enligt CLP-förordningen) kan
anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet om det krävs.

SE Get ready for new year SDS

Ladda ner 5 viktiga förändringar >> (pdf-format)

 

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

 


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Jultomtens arbetsmiljöfaror

När tomtens team gör sig redo för den stora natten som väntar är det viktigare än någonsin att vidta alla nödvändiga...

| Arbetsmiljö
Vad är ett tillbud?

Ibland är olyckan framme på arbetsplatsen, medan man andra gånger kan konstatera att det var ”nära ögat”. Situationer...

| Arbetsmiljö
Hygieniska gränsvärden

Utsätts du för kemiska ämnen och luftföroreningar på ditt arbete? Det är du i så fall inte ensam om. Halten av vissa...