EcoOnline Blogg

5 fördelar med att välja EcoOnline

På EcoOnline gör vi säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet. När säkerheten är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år...

Läs mer

Så blir du proffs på substitution

Att erbjuda en säker arbetsplats för både medarbetare och miljön är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, och en som är ständigt pågående. Utmaningen med ers...

Läs mer

5 arbetsmiljörisker varje VD måste vara medveten om

Det finns många risker på alla arbetsplatser relaterade till HMS som varje VD bör ta hänsyn till. Att vara medveten om vilka arbetsolyckor är vanligast och att ...

Läs mer

Hur blir kemikalier klassade för CMR?

Ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena eller reprotoxiska kallas förkortat för CMR. Har du arbetat mycket med kemikalielagstiftning, så har du säkert m...

Läs mer

Kemikaliesäkerhet - Jobbar ditt företag med de rätta verktygen?

Att ha en god hälso- och säkerhetskultur i verksamheten är mycket viktigt. För att arbetstagarna ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt måste de få relevant inf...

Läs mer

Tillbudsrapportering: Ett nytt förhållningssätt till en känd utmaning

Av: Adel Lawson, expertförfattare inom hälsa och säkerhet, EcoOnline, Irland

Läs mer

Riskbedöm kemikalier - det här bör du veta

Risker för ohälsa eller olycksfall finns i princip på alla arbetsplatser. I Arbetsmiljölagen finns lagkrav på att dessa ska kartläggas. Men vad är riskbedömning...

Läs mer

Så får du ordning på kemikalierna

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser och eftersom en kemikalieolycka kan ha allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra...

Läs mer

Kontakta oss här