EcoOnline Blogg

Fem sätt att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro kan aldrig undvikas helt. Alla blir sjuka ibland. Men ju mer frånvaro på grund av sjukdomar vi kan förebygga, desto bättre för oss, våra nära och k...

Läs mer

Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ni sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstift...

Läs mer

Att bli certifierad enligt ISO 45001

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) dör över 7 600 människor varje dag av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar – det är över 2,78 miljoner män...

Läs mer

Substitutionsprincipen - ersätta farliga kemikalier och säkra miljön

Att successivt eliminera hälso- och miljöfarliga kemikalier från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del av modern kemikalielagstiftning. Här...

Läs mer

Riskbedömning på hemmakontoret - det här gäller

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma ...

Läs mer

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier på din arbetsplats. Men vad händer om man väljer att inte jobba med substitution? Vi ger dig svaret på den h...

Läs mer

5 praktiska steg för att förändra säkerhetskulturen i din organisation

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster ...

Läs mer

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

Arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HMS) är en väldigt viktig funktion för att skapa en hållbar säkerhetskultur och inte minst se till att verksamheten följer...

Läs mer

Så genomför du en lyckad riskbedömning

Risker finns på alla arbetsplatser. Alla företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning av arbetsplatsens fysiska, mentala, kemi...

Läs mer

Kontakta oss här