EcoOnline Blogg

Riskbedömning på hemmakontoret - det här gäller

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma ...

Läs mer

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier på din arbetsplats. Men vad händer om man väljer att inte jobba med substitution? Vi ger dig svaret på den h...

Läs mer

5 praktiska steg för att förändra säkerhetskulturen i din organisation

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster ...

Läs mer

Säkerhetsdatablad - allt du behöver veta

Allt du behöver i form av säkerhetsdatablad från dina leverantörer, kunskap och tips.  

Läs mer

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

Arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HMS) är en väldigt viktig funktion för att skapa en hållbar säkerhetskultur och inte minst se till att verksamheten följer...

Läs mer

Så genomför du en lyckad riskbedömning

Risker finns på alla arbetsplatser. Alla företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning av arbetsplatsens fysiska, mentala, kemi...

Läs mer

5 fördelar med att välja EcoOnline

På EcoOnline gör vi säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet. När säkerheten är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år...

Läs mer

Så blir du proffs på substitution

Att erbjuda en säker arbetsplats för både medarbetare och miljön är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, och en som är ständigt pågående. Utmaningen med ers...

Läs mer

5 arbetsmiljörisker varje VD måste vara medveten om

Det finns måna risker på alla arbetsplatser relaterade till HMS som varje VD bör ta hänsyn till. Att vara medveten om dessa risker och arbeta för att lösa dem k...

Läs mer

Kontakt oss här