EcoOnline Blogg

Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de anställda och alla som är associerade med företag...

Läs mer

Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra arbetsplatser. I den här artikeln tittar vi...

Läs mer

Arbetsmiljö – en av dagens viktigaste samhällsfrågor

Begreppet arbetsmiljö har aldrig varit mer aktuellt än det är just nu. Pandemin har vänt upp och ned på alla spelregler och rutiner och visat att en arbetsmiljö...

Läs mer

Gör hälso- och säkerhetsinspektioner på ditt företag mer framgångsrika

Program för hälso- och säkerhetsinspektion är inte bara viktiga och proaktiva styrverktyg, de spelar också en avgörande roll för att bygga en god hälso- och säk...

Läs mer

Säkerhet på arbetsplatsen: Därför lönar det sig

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen är teman som fått ökat fokus från både regering, branschorganisationer och många av arbetsmarknadens parter de senaste...

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

I föreskriften specificeras kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med avseende på kemiska risker och kemisk riskbedömning. Syftet är att förebygga ohälsa...

Läs mer

CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

Här får du en full översikt över CLP-förordningen, som fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas.

Läs mer

De 8 bästa metoderna för förbättrad säkerhet på byggarbetsplatsen

Byggarbete är ett av de farligaste yrkena och de flesta olyckor inträffar under arbete på byggarbetsplatser. Arbetsgivarna behöver minska säkerhetsriskerna för ...

Läs mer

Tillbaka på arbetsplatsen: en sammanfattande guide

Är du en av de många som har återvänt eller snart kommer att återvända till din arbetsplats? Eller är du en av dem som kommer att fortsätta arbeta hemifrån ett ...

Läs mer

De lagstadgade kraven på arbetsmiljö

Ett högkvalitativt och effektivt arbetsmiljösystem för säkerhetsinformation är – ibland – ett livsviktigt verktyg för ett företag och dess ledning för att säker...

Läs mer

Vad är ett ledningssystem för arbetsmiljö? Hur hittar jag rätt system?

Det sägs att arbetsmiljön aldrig kommer att vara fullständig – ens om man har lyckats uppnå noll arbetsplatsolyckor. Bra säkerhet måste förtjänas varje dag, och...

Läs mer

Fem sätt att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro kan aldrig undvikas helt. Alla blir sjuka ibland. Men ju mer frånvaro på grund av sjukdomar vi kan förebygga, desto bättre för oss, våra nära och k...

Läs mer

Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ni sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstift...

Läs mer

Att bli certifierad enligt ISO 45001

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) dör över 7 600 människor varje dag av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar – det är över 2,78 miljoner män...

Läs mer

Substitutionsprincipen - ersätta farliga kemikalier och säkra miljön

Att successivt eliminera hälso- och miljöfarliga kemikalier från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del av modern kemikalielagstiftning. Här...

Läs mer

Riskbedömning på hemmakontoret - det här gäller

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma ...

Läs mer

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier på din arbetsplats. Men vad händer om man väljer att inte jobba med substitution? Vi ger dig svaret på den h...

Läs mer

Säkerhetskultur: 5 praktiska steg som förändrar din organisation

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster ...

Läs mer

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

Arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HMS) är en väldigt viktig funktion för att skapa en hållbar säkerhetskultur och inte minst se till att verksamheten följer...

Läs mer

Riskbedömning av arbetsmiljö

Risker finns på alla arbetsplatser. Alla företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning av arbetsplatsens fysiska, mentala, kemi...

Läs mer

5 fördelar med att välja EcoOnline

På EcoOnline gör vi säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet. När säkerheten är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år...

Läs mer

Så blir du proffs på substitution

Att erbjuda en säker arbetsplats för både medarbetare och miljön är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, och en som är ständigt pågående. Utmaningen med ers...

Läs mer

5 arbetsmiljörisker varje VD måste vara medveten om

Det finns många arbetsmiljörisker på alla arbetsplatser relaterade till HMS som varje VD bör ta hänsyn till. Att vara medveten om vilka arbetsolyckor är vanliga...

Läs mer

Hur blir kemikalier klassade för CMR?

Ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena eller reprotoxiska kallas förkortat för CMR. Har du arbetat mycket med kemikalielagstiftning, så har du säkert m...

Läs mer

Kemikaliesäkerhet - Jobbar ditt företag med de rätta verktygen?

Att ha en god hälso- och säkerhetskultur i verksamheten är mycket viktigt. För att arbetstagarna ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt måste de få relevant inf...

Läs mer

Tillbudsrapportering: Ett nytt förhållningssätt till en känd utmaning

Av: Adel Lawson, expertförfattare inom hälsa och säkerhet, EcoOnline, Irland

Läs mer

Riskbedömning av kemikalier - det här bör du veta

Risker för ohälsa eller olycksfall finns i princip på alla arbetsplatser. I Arbetsmiljölagen finns lagkrav på att dessa ska kartläggas. Men vad är kemisk riskbe...

Läs mer

Så får du ordning på kemikalierna

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser och eftersom en kemikalieolycka kan ha allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra...

Läs mer

Kontakta oss här