4 anledningar till varför bra ledare skapar en krishanteringsplan

De flesta verksamheter utsätts för risk och kan vara medvetna om att de står inför omfattande utmaningar. Det råder dock stora skillnader när det kommer till i vilken utsträckning som verksamheter fastställer planer för att hantera...

Skriven av Harald Axelsen

De flesta verksamheter utsätts för risk och kan vara medvetna om att de står inför omfattande utmaningar. Det råder dock stora skillnader när det kommer till i vilken utsträckning som verksamheter fastställer planer för att hantera händelser och kriser.
Här är fyra goda anledningar till varför du bör planera för nästa kris: 

1. Alla riskförebyggande åtgärder har svagheter 

Att förhindra risk från att utvecklas till händelser är god praxis, men det är även att vara redo att hantera utkomsten om de riskförebyggande åtgärderna skulle misslyckas. Även om din organisation gör allt den kan för att skydda arbetskraften från skador ges åtkomst till första hjälpen. Och även om du har rutiner och installationer på plats för att förebygga brand, har du även brandslangar eller brandsläckare tillgängliga.   

2. Skyddet av dina anställda är både en moralisk fråga och ett lagkrav

De flesta riskerna orsakar skada endast när de händer. Att tänka så gör det oundvikligt att ha åtgärder på plats för att skydda de som löper störst risk att skadas. Att planera och öva kan också bidra till att minimera eventuell påverkan på människor och miljö markant. 

”När det skrivs på kinesiska består ordet ”kris” av två tecken. Ett representerar fara och det andra representerar möjlighet.”
John F. Kennedy, USAs 35:e president. 

3. Förlorad produktion kan ha en allvarlig inverkan på ditt företags överlevnad 

Alla händelser kan direkt eller indirekt påverka en organisations möjlighet att producera. Förlust av tillgång till viktig information kommer att fördröja processen beroende på den informationen. En störning på en fysisk produktionslinje eller förlusten av en fabriksanläggning kommer att fördröja produktionen av varor. Reslutatet av en händelse kan skapa stor uppmärksamhet i media och möjligen ge ett försämrat rykte. Sådana effekter är väldigt tidsödande och kan ta lång tid att återhämta sig från. 

4. Till slut: En plan ger dig lugn och ro 

Att ha en fungerande plan på plats ger ägare och anställda lugn och ro. Det ger trygghet att veta att organisationen kommer att fungera effektivt för att minska effekten av en händelse eller kris och att åtgärder för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta genom hela processen kommer att genomföras. Dessutom visar forskning att anställda i organisationer som tar händelser och krisplanering på allvar känner sig säkrare och upplever mer välmående i sin arbetssituation, vilket gör dem mer produktiva och glada på arbetet. 

New call-to-action


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Jultomtens arbetsmiljöfaror

När tomtens team gör sig redo för den stora natten som väntar är det viktigare än någonsin att vidta alla nödvändiga...

| Arbetsmiljö
Vad är ett tillbud?

Ibland är olyckan framme på arbetsplatsen, medan man andra gånger kan konstatera att det var ”nära ögat”. Situationer...

| Arbetsmiljö
Hygieniska gränsvärden

Utsätts du för kemiska ämnen och luftföroreningar på ditt arbete? Det är du i så fall inte ensam om. Halten av vissa...