EcoOnlines initiativ: Ett bra arbetsliv utan cancer
Ett bra arbetsliv fritt från cancer

Arbetsrelaterad cancer

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer årligen i arbetsrelaterad cancer. Här spelar farliga partiklar och damm en stor roll, vilket ses i statistiken på vilka yrkesgrupper som drabbas av cancer. 

shutterstock_1398493508

Resan till en säker arbetsplats handlar om medvetenhet och att man lär sig att exempelvis hantera hälsofarliga kemikalier och göra riskbedömningar på rätt sätt. Att sprida kunskap om hur man kan arbeta mer säkert och hälsosamt är något vi på EcoOnline brinner för.  

Vi vill därför särskilt lyfta fram hur viktigt det är med utbildning kring kemikaliehantering och vikten av att rapportera in om man exponeras/utsätts för hälsofarliga kemikalier. 

För varje bokat och genomfört möte i november 2022 skänker vi 500 kronor till Cancerfonden.

Tillsammans för ett arbetsliv fritt från cancer och säkrare arbetsplatser!

SE EcoOnline Cancerfonden 2022

Exponeringar - modulen för att registrera exponeringar

exposure_register-64x64px

EcoOnlines exponeringsregister Exposure i Chemical Manager stödjer dig i arbetet kring att registrera, lagra och ha koll på de personer som exponerats för särskilt farliga kemikalier och andra riskkällor. På så sätt har du kontroll över ämnen med de egenskaper som kräver personregister, t ex cancerogena och mutagena ämnen.

 

HubSpot Video

 

Boka ett kort möte

Insikter i hur personal utsätts för kemikalier och hälsofaror är ett första steg för att fasa ut farliga kemiska substanser och för en sundare arbetsmiljö och hälsa.

Ta kontakt med oss idag för att få mer information om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Boka ett möte
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline

Hälsa, Miljö & Säkerhet samlat under samma tak

En fullt integrerad plattform som ser till att du får beslutsstöd i realtid för ditt HMS-arbete. Du får stöd kring all typ av säkerhet samtidigt som du skyddar dig själv, din personal, dina kunder och din verksamhet.

ecoonline_ehs-64x64px

Hälsa & Säkerhet

Med EcoOnlines digitala lösningar får du en optimal plattform för säkerhetshantering. Använd vår mobilapp för att engagera anställda och bygga en hållbar säkerhetskultur.

Populära funktioner

 • Händelsehantering
 • Riskbedömning
 • Revisioner
chemical_manager-64x64px

Kemikaliehantering

Användarvänlig mjukvara för kemikaliehantering, en av de bästa på marknaden. Den ger tillbaka kontrollen till anställda som hanterar kemikalier i sitt dagliga arbete. Få kontroll på dina säkerhetsdatablad, riskbedömningar och kemikalierapporteringar.

Populära funktioner

 • Hantering av säkerhetsdatablad
 • Riskbedöm kemikalier
 • Kemikalierapportering
environment-64px

Miljöhantering

EcoOnlines mjukvara för miljöhantering gör att du och din verksamhet kan spåra och minska organisatoriska utsläpp, optimera användningen av råvaror och automatisera och schemalägga regelbundna rapporter.

Populära funktioner

 • Miljörapportering
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
learning_manager-64x64px

Utbildningsplattform/E-learning

Effektivisera och förenkla hur du utbildar dina anställda. Planera, följ och rapportera personalutbildningar digitalt samtidigt som du får tillgång till ett omfattande bibliotek av onlinekurser. 

Populära funktioner

 • Administratör
 • Kursledare
 • Kursdeltagare