Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller miljön på arbetet. Målet med lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är att ingen ska bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Reglerna för arbetsmiljön gäller för alla som arbetar, oavsett ålder eller anställningsform. Det är du som arbetsgivare som har ansvar att se till att lagen följs.

Brister i arbetsmiljön beror ofta på otillräckliga kunskaper inom området. Förutom personligt lidande kostar arbetsskadorna pengar för individen, samhället och arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket reglerar mer i detalj vad som gäller arbetsmiljön via författningssamlingen AFS. Om kemiska produkter hanteras på arbetsplatsen finns särskilda förskrifter att ta hänsyn till.