Arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

För dig som har kemikalier på arbetsplatsen är det speciellt viktigt att vidta åtgärder för att skydda personalen mot fysiska skador. Planering och bedömning av arbetsmiljön och genomförande av nödvändiga och förebyggande åtgärder ska ske i samarbete med arbetstagare och skyddsombud.

Regler om kemiska produkter

Via arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras arbetsmiljöarbetet. Nedan kan du klicka på länken “Arbetsmiljöverkets författarsamling” där du får mer information om de föreskrifter (AFS) som är viktigast att ta hänsyn till för dig som har kemikalier på arbetsplatsen.

Åtgärder mot kemiska risker finns även i andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket, till exempel i: användning av arbetsutrustning, användning av personlig skyddsutrustning, arbetsplatsens utformning, ensamarbete, första hjälpen och krisstöd, gravida och ammande och medicinska kontroller i arbetslivet.