Kemikalieinspektionen kontrollerar företag som säljer färg och lim

Idag kom Kemikalieinspektionen ut med en nyhet om att de hittat färg och lim som inte varit rätt klassificerade och märkta i ett av sina tillsynsprojekt. När vattenbaserade färger har ersatts med lösningsmedelbaserade färger har hudallergier kraftigt ökat bland yrkesmålare. Det är viktigt att klassificeringen och märkningen av produkterna blir korrekta så användaren kan välja rätt skyddsutrustning.

Kemikalieinspektionen undersökte 41 produkter (färger, tapetlim samt färger och lim riktade till barn) från 16 företag. Fem produkter ifrågasattes av Kemikalieinspektionen då dessa inte var klassificerade eller märkta som allergiframkallande vid kontakt med huden. Ett av företagen stoppade försäljningen och har tagit fram ny klassificering och märkning. Kemikalieinspektionen förbjöd ett annat företag att sälja produkten.

Enligt Jörgen Rosenberg visar resultaten att kunskapen och interna rutiner behöver förbättras hos företagen som säljer lim och färg.

Kemikalieinspektionen kommer under 2017 fortsätta att kontrollera färger från mindre företag som främst importerar leksaker till Sverige.

Klicka här för att läsa hela nyheten. 

 

Vill du förbättra din kunskap om lagstiftning, klassificering och märkning er erbjuder vi både kostnadsfria lunchseminarium och även ett heldagsseminarium om kemikalielagstiftning.

Läs mer om våra kurser och utbildningar här.