Lagstiftning

För att hjälpa dig i djungeln av regler har vi plockat ut de lagar och förordningar som vi tror är viktigast för dig som på något sätt arbetar med kemikalier.

Vårt mål är att tillhandahålla kemikalielagstiftningen på ett begripligt sätt. Vi vill påpeka att texterna är våra tolkningar som gjorts av vår mest kvalificerade personal i området. Källor som används i detta arbete är: Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Miljöbalken och ECHA. För komplett version av lagarna, följ länkarna hittar under varje lag eller förordning.